เว็บสล็อตออนไลน์การตรวจสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเป้าหมายเพื่อขยายนวัตกรรม

เว็บสล็อตออนไลน์การตรวจสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเป้าหมายเพื่อขยายนวัตกรรม

เคนยาพยายามตรวจสอบข้อเสนอด้านวิทยาศาสตร์เว็บสล็อตออนไลน์และเทคโนโลยี โดยหวังว่าจะมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นในฐานะศูนย์กลางระดับภูมิภาคสำหรับเทคโนโลยีเกิดใหม่

กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกล่าวในแนวคิดใหม่

ว่าเพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดโลก จะต้องให้อำนาจแก่ประชาชนในการคิดค้นและใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อการเติบโตและการพัฒนาอุตสาหกรรม

สิ่งนี้จะบรรลุผลได้โดยการระบุและประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST&I) ที่หลากหลาย เพื่อประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างงานและอุตสาหกรรมใหม่ ๆ บันทึกที่เผยแพร่ก่อนสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 12 พ.ค.

“การพัฒนาอุตสาหกรรมควรได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีอยู่ถูกนำมาใช้ในลักษณะที่จะกระตุ้นการลงทุนในเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มการผลิตและการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ”

ด้วยความปรารถนาดีทางการเมืองในปัจจุบัน การเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงบวก การปฏิรูปกฎหมายและสถาบัน ตลอดจนแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นสำหรับการบูรณาการในระดับภูมิภาค เคนยาได้วางตำแหน่งตัวเองให้เป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับเทคโนโลยีเกิดใหม่ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

โดยการตรวจสอบภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศหวังว่าจะสามารถสรรหาบุคลากรที่มีทักษะจำนวนมาก รวมถึงนักเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตและการพัฒนาอุตสาหกรรม

ประเทศอื่นๆ อีกหลายแห่งในแอฟริกาต่างก็กระตือรือร้นที่จะปรับปรุงการมองเห็นของพวกเขาในการวิจัยและพัฒนาและการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านเทคนิคมากขึ้น

เคนยาหวังที่จะใช้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างที่คุกคามการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น ความไม่มั่นคงด้านอาหาร ความแออัดในเมืองใหญ่ และการขาดแคลนพลังงาน

เมื่อปลายปีที่แล้ว IBM ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลกได้เปิดตัวห้องปฏิบัติการวิจัยในเมืองหลวงไนโรบีเพื่อดำเนินการวิจัยเชิงประยุกต์และเชิงสำรวจเกี่ยวกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่บางอย่างของทวีปนี้ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่เปลี่ยนวิธีการทำสิ่งต่างๆ ในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็กำลังส่งเสริมแมววิจัยของพวกเขาเพื่อรองรับความต้องการ

ด้านนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเคนยาพยายามที่จะบรรลุเศรษฐกิจที่มีรายได้ปานกลางภายในปี 2030 ภายใต้พิมพ์เขียวทางเศรษฐกิจที่เปิดตัวเมื่อเกือบทศวรรษที่แล้ว

ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยไนโรบี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุดของเคนยา ต้องการเพิ่มทุนการวิจัยเป็น 120 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2015 ซึ่งเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักวิจัยทำการวิจัยในภาคส่วนต่างๆ

ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้เพิ่มเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นสิบเท่าจาก 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐเป็น 36 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้

อย่างไรก็ตาม ประเทศยังคงต่อสู้กับความไม่สนใจในหมู่อาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันเอกชน และการขาดแรงจูงใจในการดำเนินการวิจัยอาจบ่อนทำลายจิตวิญญาณของเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ถูกจัดสรรเป็นทุนวิจัยเว็บสล็อต